Medicin75+ främjar medicineringssäkerheten hos de äldre – målet är att bli internationellt känd

Vårdpersonal och senior gentleman.
© GettyImages/Cecilie Arcurs

Trots den världsomfattande pandemin överträffade arbetet med Fimeas databas Medicin75+ arbetsgruppens förväntningar. Ett av målen för 2021 var att främja användningen av databasen Medicin75+ inom hälso- och sjukvården som stöd för beslut om läkemedelsbehandling av äldre i Finland. Dessutom ville man främja vetenskaplig forskning som baserar sig på databasen i samarbete med olika forskare och forskningsgrupper.

– Forskningsmålet har uppnåtts väl. Uppgifterna i databasen har beaktats i flera olika studier där man undersöker medicineringssäkerheten och kvaliteten på läkemedelsbehandlingen, gläder sig forskare Johanna Jyrkkä vid Fimea som koordinerar utvecklingsarbetet av tjänsten Medicin75 +.

Medicin75+ har väckt internationellt intresse

Medicin75+ har väckt även internationellt intresse. Till skillnad från flesta internationella rekommendationer listar Medicin75+ inte  läkemedel som bör undvikas hos äldre bara på papper, utan den fungerar i webbmiljö och är därmed lättillgänglig för alla. 

– Den läkemedelsspecifika rekommendationstexten ger information om doseringen av läkemedlet, riskerna med användningen av läkemedlet samt eventuella användningsbegränsningar som åldrandet medför, berättar Jyrkkä.

– Rekommendationstexterna beaktar också läkemedelssubstansens eventuella interaktioner med en viss läkemedelssubstans eller varnar om att läkemedlet har flera betydande interaktioner med olika läkemedel.

Medicin75+ har redan anslutits till Lettlands basregister. Kommunikationen har spelat en viktig roll i att öka kännedomen om databasen. Mer information om läkemedelsdatabasen till exempel på engelska har efterfrågats och under 2021 kunde man publicera och bearbeta både nationella och internationella artiklar till utvärderingsprocessen.

Medicin75+ som en del av receptprogrammen?

Databasen tog också ett stort tekniskt kliv: Medicin75+ införlivades i Saga, Fimeas register över läkemedelspreparat och försäljningstillstånd.

 – Som en del av Saga får vi i fortsättningen lättare information om nya läkemedelssubstanser och om det sker förändringar i läkemedelssubstansernas texter. Det är också lättare att uppdatera databasen, berättar Jyrkkä.

I fortsättningen är avsikten att förbättra databasens informationsstruktur för att den bättre ska kunna integreras i andra hälso- och sjukvårdssystem. På så sätt kan till exempel läkare allt lättare utnyttja uppgifterna.

– Vår dröm är att kunna inkludera Medicin75+ i receptprogrammen. Då kan läkaren se uppgifterna i Medicin75+ genast när receptet skrivs ut.

– Om man med hjälp av informationen i databasen kan förhindra ens en enda oönskad effekt av läkemedel för äldre, såsom fall, har allt arbete varit värt besväret, summerar Jyrkkä.

Medicin75. Databas för medicinering av äldre.

 

Syftet med den nationella databasen Medicin75+ som upprätthålls av Fimea är att stöda det kliniska beslutsfattandet vid läkemedelsbehandlingen av äldre och förbättra läkemedelssäkerheten inom primärvården. Databasen innehåller klassifikationer och rekommendationer för cirka 500 läkemedelssubstanser eller kombinationer av dessa.

Vid bedömningen utnyttjas internationella rekommendationer, databaserna för biverkningsrisker och interaktioner samt nyaste forskningsdata.

Databasen är i första hand avsedd för yrkesutbildad hälsovårdspersonal. Databasen är också tillgänglig för läkemedelsanvändare och deras närstående avgiftsfritt via Fimeas söktjänst för läkemedel på finska, svenska och engelska.