Läkemedelssöktjänsten betjänar alla

Fimeas läkemedelsöktjänst. www.fimea.fi.

Fimeas nya läkemedelssöktjänst publicerades på Fimeas webbplats i januari 2020. Den nya läkemedelssöktjänsten innebär att de tidigare enskilda söktjänsterna nu finns i samma användargränssnitt. Som en följd av detta framgår det till exempel om läkemedlen passar för äldre (databasen Medicin75+) som en del av alla sökresultat. Som en ny funktionalitet fås även uppgifter om störningar i tillgången då man söker läkemedel. För restnoterade läkemedel finns även en egen sökmaskin som gör det lättare att kontrollera tillgången på ett läkemedel. 

Läkemedelssöktjänsten betjänar både medborgare och yrkesutbildade inom läkemedelsbranschen. Söktjänsterna kan användas gratis och är öppna för alla. De nya tjänsterna stöder också bättre än tidigare mobilanvändning.

Medborgarna kan t.ex. enkelt söka bipacksedeln för ett läkemedel, om det dokument som följde med förpackningen har kommit bort. För yrkesutbildade finns mer teknisk information om t.ex. klassificeringen av läkemedel och försäljningstilltåndsstatus. 

Sökning av restnoteringar

Störningar i tillgången till läkemedel frustrerar såväl på läkarmottagningen och på apoteket. Restnoteringarna påverkas av många saker, men problemet är också att läkare inte har aktuell information om vilka preparat som är tillgängliga och vilka inte. Informationen om tillgången till läkemedel är nu lyckligtvis en del av Fimeas förnyade läkemedelssöktjänst.

Det ökade antalet störningar i tillgången till läkemedel är en beklaglig global megatrend som bland annat beror på centraliseringen av läkemedelstillverkningen och splittringen av produktionskedjorna. Fimeas mål är att aktuell information om tillgången till läkemedel enkelt skulle stå till förfogande för läkare och andra yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården.

Sökningar är det populäraste innehållet på Fimea.fi

I användarstatistiken på Fimeas webbplats betonas vikten av söktjänster. Drygt en tredjedel av webbtrafiken på webbplatsen riktar sig till söktjänster. Under året har sammanlagt över en halv miljon sökningssessioner hållits i läkemedelssöktjänsten och sökningen av restnoteringar. Fimea följer inte enskilda sökningars teman. 

Vidareutvecklingen av läkemedelssökningarna görs vid behov för att till exempel utveckla användargränssnittet. Vi tar gärna emot utvecklingsförslag om hur sökningarna bättre kan betjäna yrkesutbildade och läkemedelsanvändare. 

Hur används läkemedelssöktjänsten?

Du kan söka efter ett visst läkemedel eller en läkemedelssubstans med till exempel preparatets namn, den aktiva substansen eller innehavaren av försäljningstillståndet. Du kan också fastställa mer specifika sökkriterier, såsom läkemedlets lämplighet för äldre personer.

I läkemedelssöktjänstens sökresultat ser du bl.a. läkemedlets styrka och tillgänglighet.

Prova läkemedelssöktjänsten på Fimeas webbplats!