Bekanta dig med handboken Säker läkemedelsbehandling som främjar läkemedelssäkerheten

En läkare pratar med en patient på ett sjukhus.
© GettyImages/Caiaimage

Den nya, uppdaterade handboken Säker läkemedelsbehandling publicerades i SHM:s publikationsserie i februari 2021. I uppdateringsprojektet som koordinerades av Fimea deltog utöver Fimeas experter representanter för social- och hälsovårdsministeriet, Valvira och regionförvaltningsverken.

I samband med publiceringen av handboken inleddes med samma projektsammansättning ett implementeringsprojekt för handboken Säker läkemedelsbehandling som koordineras av Fimea och som fortsatte arbetet för att öka användningen och kännedomen om handboken.

Målet har varit att främja läkemedelssäkerheten i och med handboken Säker läkemedelsbehandling genom att göra handboken bekant där läkemedelsbehandlingen genomförs.

Effektivt samarbete och effektiv kommunikation i nätverk

Projektet genomfördes i nära samarbete med Kund- och patientsäkerhetscentralen i Vasa samt med de organisationer som verkat i projektgruppen Valvira, RFV och SHM. Man samarbetade också med till exempel universitet och andra läroanstalter, fackförbund samt organisationer inom social- och hälsovården.

Kommunikationens roll var betydande genom hela projektet, eftersom åtgärderna inte skulle ha nått målgruppen i så stor utsträckning utan kommunikation riktad till rätt intressentgrupper i rätt tid.

Handbokens publikation, projektets framskridande och olika aktiviteter informerades effektivt i samarbete med andra ämbetsverk i deras egna kommunikationskanaler bl.a. med webbnyheter och twitter. Man samarbetade också mycket med Kund- och patientsäkerhetscentralen samt andra samarbetspartner.

Under implementeringsprojektet kontaktades många personer med anknytning till handboken Säker läkemedelsbehandling. De preciserande frågorna i anslutning till handboken besvarades tillsammans med Valviras och RFV:s experter, och UKK-spalten som svarar på användarnas behov utarbetades utifrån dem.

Läkemedelssäkerheten främjades med föreläsningar och kommunikationsmaterial

Som resultat av projektet uppstod webbplatsen Säker läkemedelsbehandling och spalten Vanliga frågor (UKK), videor, checklistan för förankring av läkemedelsbehandlingsplanen och flera artiklar till Sic! -temanumret "Säker läkemedelsbehandling" 1/2021.

Med hjälp av föreläsningar, webbinarier och workshoppar nåddes en stor grupp yrkesutbildade personer i mycket olika verksamhetsmiljöer, även utanför social- och hälsovården. Sammanlagt 33 föreläsningar och webbinarier ordnades och cirka 3 000 personer deltog i dem.

https://youtu.be/i4J2A_4zjxc 

I slutet av 2021 hade handboken Säker läkemedelsbehandling laddats ner 31 387 gånger och handbokens svenska version 1 165 gånger.

Cirka 3 000 personer deltog i webbinarier och föreläsningar (33 st.), och

webbplatsen Säker läkemedelsbehandling besöktes cirka 4 578 gånger.