Länkstig

Verksamhetstillstånd och andra prestationer 2016–2020

Verksamhetstillstånd och andra prestationer 2016 2017 2018 2019 2020
Tillstånd för läkemedelsfabriker 10 12 14 13 16
Tillstånd för läkemedelspartiaffärer 55 31 22 29 39
Tillstånd för apotek 69 89 78 81 79
Tillstånd för sidoapotek 18 24 27 20 21
Tillstånd för apoteks servicepunkter 25 16 26 36 18
Anmälningar om apoteks nättjänster 9 20 12 61 117
Övriga beslut om apoteksverksamhet 22 27 21 14 5
Tillstånd för sjukhusapotek 6 0 0 0 0
Tillstånd för läkemedelscentraler 3 7 3 6 0
Verksamhetstillstånd för blodtjänstinrättning 2 3 1 0 2
Tillstånd för vävnadsinrättning 5 13 8 5 3
Export- och importtillstånd för vävnader och celler 0 1 1 0 1
ATMP nationellt tillverkningstillstånd 1 1 0 0 0
Tillstånd för tillverkning och hantering av droger samt andra beslut 48 38 35 36 61
Export- och importtillstånd för droger 1 523 1 475 1 498 1 527 1 487
Tillstånd och intyg i anknytning till hantering av ämnen som används vid tillverkning av droger 43 57 44 64 63
Beslut enligt 62 § i läkemedelslagen 107 131 156 146 97
Beslut om obligatorisk lagring 287 287 297 324 391
GMP-intyg för läkemedelsfabriker 119 58 158 92 71
GLP-beslut 4 1 5 1 2
Sammanlagt 2 356 2 291 2 406 2 455 2 473
överförda från Valvira          
Tillstånd för organtransplantation         38
Forsknings- och undervisningstillstånd         23
Anmälningar om biobanksverksamhet         17
SARE-anmälningar (SOHO)         95
Sammanlagt         2 646