Länkstig

Kontroller per kontrollområde 2016–2020

Kontroller 2016 2017 2018 2019 2020
Läkemedelsfabriker GMP 20 29 46 29 21
Prekliniska/icke-kliniska prövningar GLP 9 7 7 4 2
Kliniska läkemedelsprövningar GCP 6 5 12 13 7
Farmakovigilans GVP 4 1 3 5 2
Blodtjänstverksamhet 3 8 4 5 6
Sjukhusapotek och läkemedelscentraler 15 21 22 22 14
Apotek och sidoapotek 44 56 57 75 24
Läkemedelspartiaffärer 31 15 28 30 25
Vävnadsinrättningar 29 25 25 24 23
Organdonations- och transplantationsverksamhet 5 2 6 6 1
ATMP nationellt tillverkningstillstånd 2 1 2 1 0
Särskild kontroll av obligatorisk lagring 0 0 0 0 0
Särskilda kontroller utförda med stöd av narkotikalagen 0 2 4 3 1
Biobanker - - - - 3
GMO-kontroller - - - - 5
Sammanlagt 168 172 216 217 134
varav distanskontroller - - - - 43
hybridkontroller - - - - 15
skriftliga/dokumentkontroller - - - - 16
Sammanlagt - - - - 74