Länkstig

Strukturen av Fimeas finansiering

  Utfall 2018 1 000 € Utfall 2019 1 000 € Utfall 2020 1 000 € Uppskattning 2020 1 000 €

Verksamhetsutgiftsanslag totalt

4 841

3752 7019 5014
  • verksamhetsutgiftsanslag
4811 3282 5104 5104
  • Tilläggsbudgetproposition mom. 30.02.06
30 470 1915  
Intäkter från den avgiftsbelagda verksamheten totalt 24 147 23 904 25 749 25 072
  • offentligrättsliga prestationer
22 171 21 715 23 605 22 742
  • företagsekonomiska prestationer
18 13 9 0
  • prestationer enligt separata lagar
1 958 2 176 2 135 2 080
Övriga intäkter 338 190 416 250
Kontoavskrivningar   -55 -13  
Överförd från tidigare år 3 879 4 841 2 768 0
Totalt 33 205 32 632 35 939 30 176