Breadcrumb spår

Strukturen av Fimeas finansiering

Strukturen av Fimeas finansiering

  Utfall 2019 1 000 € Utfall 2020 1 000 € Utfall 2021 1 000 € Uppskattning 2021 1 000 €

Verksamhetsutgiftsanslag totalt

3 752 7 019 5 373 5 351
  • verksamhetsutgiftsanslag
3 282 5 104 5 351 5 351
  • Tilläggsbudgetproposition mom. 30.02.06
470 1 915 22 -
Intäkter från den avgiftsbelagda verksamheten totalt 24 039 25 749 27 139 24 658
  • offentligrättsliga prestationer
21 715 23 605 25 156 22 578
  • företagsekonomiska prestationer
13 9 8 0
  • prestationer enligt separata lagar
2 176 2 135 1 975 2 080
Övriga intäkter 190 416 390 600
Kontoavskrivningar -55 -13 7 019 -
Överförd från tidigare år 4 841 2 768 - -
Totalt 32 632 35 939 39 921 30 609