Murupolku

Saavutettavuusseloste 2021

Saavutettavuusseloste

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea pyrkii takaamaan jokaisen verkkosivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Lailla digitaalisten palvelujen tarjoamisesta on kansallisesti täytäntöön pantu ns. EU:n saavutettavuusdirektiivi (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta)

Tämä saavutettavuusseloste koskee Vuosikertomus.fimea.fi - verkkosivustoa.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Sivustolle tehdään saavutettavuusauditointi kevään 2021 aikana ja siinä mahdollisesti havaitut puutteet korjataan vuoden 2021 aikana.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 18.02.2021

Seloste perustuu Fimean itsearviointiin.

Palaute ja yhteystiedot

Saavutettavuuspalautetta voi lähettää Fimean kirjaamoon.

Yhteystiedot: kirjaamo@fimea.fi

PL 55, 00034 FIMEA

Puh. vaihde 029 522 3341

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000