Murupolku

Toimiluvat ja muut päätökset vuosina 2017–2021

Toimiluvat ja muut päätökset vuosina 2017–2021

Toimiluvat ja muut suoritteet 2017 2018 2019 2020 2021
Lääketehdasluvat 12 14 13 16 8
Lääketehtaiden GMP-todistukset 58 158 92 71 23
GLP-päätökset 1 5 1 2 3
Lääketukkukauppaluvat 31 22 29 39 40
Apteekkiluvat 89 78 81 79 105
Sivuapteekkiluvat 24 27 20 21 22
Apteekin palvelupisteluvat 16 26 36 18 19
Apteekin verkkopalveluilmoitukset 20 12 61 117 75
Muut apteekkitoimintaa koskevat päätökset 27 21 14 5 8
Sairaala-apteekkiluvat 0 0 0 0 0
Lääkekeskusluvat 7 3 6 0 0
Lääkelain 62 §:n mukaiset päätökset 131 156 146 97 84
ATMP kansallinen valmistuslupa 1 0 0 0 0
Veripalvelulaitostoimiluvat 3 1 0 2 1
Kudoslaitosluvat 13 8 5 3 9
Kudosten ja solujen vienti- ja tuontiluvat 1 1 0 1 1
Elinsiirtoluvat - - - 38 56
Tutkimus- ja opetusluvat - - - 23 14
Biopankin rekisteröinti - - - - 1
Huumausaineiden valmistus- ja käsittelyluvat sekä muut päätökset 38 35 36 61 64
Huumausaineiden vienti- ja tuontiluvat 1 475 1 498 1 527 1 487 1 379
Huumausaineiden valmistuksessa käytettävien aineiden käsittelyyn liittyvät luvat ja todistukset 57 44 64 63 75
Lääkkeiden, KKP-aineiden tai lähtöaineiden tuontiin liittyvä esteettömyystodistus - - - - 61
Schengen-todistus - - - - 63
Velvoitevarastointipäätökset 287 297 324 391 313
Yhteensä 2 291 2 406 2 455 2 473 2 424