Murupolku

Saatavuushäiriöiden jakautuminen ATC-luokittain

Saatavuushäiriöt ATC-luokittain: A Ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet 191 kpl, B Veritautien lääkkeet 97 kpl, C Sydän- ja verisuonisairauksien lääkket 345 kpl, D Ihotautilääkkeet 56 kpl, G Sukupuoli- ja virtsaelinten sairauksien lääkkeet, sukupuolihormonit 167 kpl, H Systeemisesti käytettävät hormonivalmisteet, lukuun ottamatta sukupuolihormoneja ja insuliineja 41 kpl, J Systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet 87 kpl, L Syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat 138 kpl, M Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet 81 kpl, N Hermostoon vaikuttavat lääkkeet 522 kpl, P Loisten ja hyönteisten häätöön tarkoitetut valmisteet 2 kpl, R Hengityselinten sairauksien lääkkeet 145 kpl, S Silmä- ja korvatautien lääkkeet 39 kpl, V Muut 19 kpl, Q Eläimille tarkoitetut valmisteet 164 kpl.

Saatavuushäiriöiden jakautuminen ATC-luokittain

Lääkeyrityksen tehtävänä on varmistaa, että Suomessa markkinoilla olevaa myyntiluvallista lääkettä on jatkuvasti saatavilla Suomessa. Fimea valvoo markkinoilla olevien saatavuuden toteutumista. Vuonna 2020 Fimea vastaanotti lääkeyrityksiltä yhteensä 2 093 lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitusta. Oheisessa kuviossa on kuvattu Fimean vuonna 2020 vastaanottamat saatavuushäiriöilmoitukset sen mukaan, mihin elimeen tai elinjärjestelmään lääkkeet vaikuttavat.