Murupolku

Fimean rahoituksen rakenne 2021

Fimean rahoituksen rakenne

  Toteuma 2019
1000 €
Toteuma 2020
1000 €
Toteuma 2021
1000 €
Arvio 
2021 1000 €
Toimintamenomääräraha yhteensä 3 752 7 019 5 373 5 351
  • toimintamenomääräraha
3 282 5 104 5 351 5 351
  • LTAE mom 30.02.06
470 1 915 22 -
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä 24 039 25 749 27 139 24 658
  • julkisoikeudelliset suoritteet
21 715 23 605 25 156 22 578
  • liiketaloudelliset suoritteet
13 9 8 0
  • erillislakien mukaiset suoritteet
2 176 2 135 1 975 2 080
Muut tuotot 190 416 390 600
Tileistä poistot -55 -13 7 019 -
Edellisiltä vuosilta siirtynyt 4 841 2 768 - -
Yhteensä 32 632 35 939 39 921 30 609