Finansiering Sort the table ascending by the column Utfall 2019 1000 € Sort the table ascending by the column Utfall 2020 1000 € Sort the table ascending by the column Utfall 2021 1000 € Sort the table ascending by the column Uppskattning 2021 1000 € Sort the table ascending by the column
Verksamhetsutgiftsanslag totalt 3 752 7 019 5 373 5,351
* verksamhetsutgiftsanslag 3,282 5,104 5,351 5,351
* tilläggsbudgetproposition mom. 30.02.06 470 1,915 22
Intäkter från den avgiftsbelagda verksamheten totalt 24,039 25,749 27 139 24,658
* offentligrättsliga prestationer 21 715 23,605 25,156 22,578
* företagsekonomiska prestationer 13 9 8 0
* prestationer enligt separata lagar 2 176 2 135 1,975 2 080
Övriga intäkter 190 416 390 600
Kontoavskrivningar -55 -13 7,019
Överförd från tidigare år 4 841 2 768
Totalt 32,632 35,939 39 921 30,609