Strukturen av Fimeas finansiering 2021

Finansiering Sort the table ascending by the column Utfall 2019 1000 € Sort the table ascending by the column Utfall 2020 1000 € Sort the table ascending by the column Utfall 2021 1000 € Sort the table ascending by the column Uppskattning 2021 1000 € Sort the table ascending by the column
Verksamhetsutgiftsanslag totalt 3 752 7 019 5 373 5 351
* verksamhetsutgiftsanslag 3 282 5 104 5 351 5 351
* tilläggsbudgetproposition mom. 30.02.06 470 1 915 22
Intäkter från den avgiftsbelagda verksamheten totalt 24 039 25 749 27 139 24 658
* offentligrättsliga prestationer 21 715 23 605 25 156 22 578
* företagsekonomiska prestationer 13 9 8 0
* prestationer enligt separata lagar 2 176 2 135 1 975 2 080
Övriga intäkter 190 416 390 600
Kontoavskrivningar -55 -13 7 019
Överförd från tidigare år 4 841 2 768
Totalt 32 632 35 939 39 921 30 609