Finländsk forskning: Snabba åtgärder behövs för att trygga en effektiv behandling med antibakteriella läkemedel

© GettyImages/gorodenkoff

I två nya undersökningar (Pyörälä, m.m. 2022, Parviainen, m.m. 2019) utredde man antibiotikakonsumtionen inom öppenvården bland hela befolkningen i Finland under nästan tio år. I undersökningarna utnyttjade man data om läkemedelsinköp och kostnader på läkemedelsersättningar som ersätts med Fpa:s sjukförsäkring. 

Undersökningsresultaten visar att man har lyckats minska både totalkonsumtionen av antibiotika och konsumtionen av bredspektrumantibiotika. Trots de goda resultaten påvisar annan forskningsdata att den antibiotikaresistenta (ESBL) tarmbakterien E. coli har ökat i Finland på samma sätt som på andra håll i världen under samma tidsperiod. 

Enligt undersökningar har de gramnegativa tarmbakteriernas betydelse som risk för död framskridit globalt på ett mycket betydande sätt. I den gemensamma rapporten som Europeiska läkemedelsmyndigheten publicerade 2022 uppskattar man att antibiotikaresistensen har framskridit till en tyst pandemi.

De finländska undersökningsresultaten har väckt internationell uppmärksamhet. En stor del av världen strävar fortfarande efter att minska den totala förbrukningen av antibiotika och förbrukningen av bredspektrumantibiotika. Undersökningsresultaten visar dock att en måttlig användning av antibiotika i sig inte räcker till för att kontrollera antibiotikaresistensen, utan det behövs också snabbt andra metoder. 

Behovet av nya behandlingsmetoder mot infektioner är akut

För att undvika antibiotikabrist och försäkra den moderna hälsovården behövs effektiva antibiotika som verkar snabbt med nya verkningsmekanismer samt nya behandlingsformer mot infektionssjukdomar.

Utanpå dessa bör man marknadsföra gamla smalspektrumsantibiotika som verkar mot vissa bakterier, så som penicillin och smalspektrumsläkemedel mot urinvägsinfektion.

– Utan ett brett urval av metoder och globalt samarbete kan läget beträffande tillgången till antibiotika bli kritiskt redan under de kommande åren. I och med att antibiotikaresistensen ökar skulle vår hälso- och sjukvård återgå till en tid då även vanliga infektioner skulle vara ödesdigra för patienten, konstaterar Fimeas överdirektör Eija Pelkonen.

Läkemedelsutvecklingen kräver också ekonomiska insatser av samhället

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC), Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) tog ställning till hotet av antibiotikaresistensen i sin gemensamma rapport och betonar att man behöver kraftig politisk vilja samt ekonomiska åtaganden av olika aktörer i samhället för att hantera situationen och hitta nya behandlingsmetoder. 

Den akademiska forskningen saknar finansiering och läkemedelsindustrin saknar ekonomiska incitament för att kunna fortsätta utvecklingen av antibiotika så att nya effektiva behandlingsmetoder mot bakterieinfektioner äntligen ska släppas ut på marknaden efter flera år.

Fimeas experter på humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel deltar i Finlands nationella expertgrupp för bekämpning av antibiotikaresistens (MTKA). Expertgruppen har publicerat ett åtgärdsprogram för att hantera antibiotikaresistens 2017–2021 och uppdaterar programmet som bäst.

Läs mer om undersökningarna

Pyörälä E, Sepponen K, Lauhio A, Saastamoinen L. Outpatient Antibiotic Use and Costs in Adults: A Nationwide Register-Based Study in Finland 2008–2019. Antibiotics 2022. Publicerad 22.10.2022.  

Parviainen S, Saastamoinen L, Lauhio A, Sepponen K. Outpatient antibacterial use and costs in children and adolescents: a nationwide register-based study in Finland, 2008–16. Journal of antimicrobial chemotherapy 2019. Publicerad 8.5.2019

Läs mer om antibiotikaresistens

Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. The Lancet. Publicerad 19.1.2022.

Lauhio A. Uhkana pula tehokkaista bakteeriantibiooteista. Suomen lääkärilehti. Publicerad 6.5.2022.
Antibioottiresistenssi. Sic! 4/2020. Publicerad 6.11.2020.

Gemensam rapport av EMA, ECDC, OECD, EFSA 7.3.2022 Antimicrobial Resistance in the EU/EEA—A One Health Response.