Fimeas lokaler i Kuopio flyttade till Kallavesi strandn

Fasaden på Fimeas kontorsbyggnad på Hallitusgatan i Kuopio.

Fimeas lokaler i Kuopio flyttade till nya lokaler i Kuopio centrum vid Kallavesi strand. Den fullständiga renoveringen och förbättringen av Länsstyrelsens gamla byggnad på Hallituskatu 14 blev klar i slutet av 2022. Utöver Fimea flyttade även Regionförvaltningsverket i Östra Finland och Konkurrens- och konsumentverket till lokalerna.

Värdebyggnaden, som byggdes 1883–1885, har fungerat som landshövdingarnas tjänstebostad och har helt skyddade utomhus- och inomhuslokaler. Historien syns på lokalernas väggar och andra delar av byggnaden, till exempel har man lyckats bevara den ursprungliga parketten från 1800-talet. Även om byggnaden är skyddad var utgångspunkten i all planering att garantera moderna och nutida samt hälsosamma, säkra och fungerande arbetslokaler. De förnyade lokalerna betjänar dagens arbete med sina olika mötes- och arbetsutrymmen och i framtiden är det lätt att ändra dem enligt olika utrymmesbehov utan strukturella ändringar. 

Lokalprojektet belönades med ett hedersomnämnande

Byggherre och beställare för renoveringsprojektet var Senatfastigheter, som ansvarar för statens lokaler och som också äger fastigheten. Personalen fick delta i projektet på olika workshoppar och fick genom att ge kommentarer påverka till exempel inrednings- och möbellösningarna i lokalerna. Lokalprojektet i Kuopio belönades med ett hedersomnämnande i tävlingen om årets samarbetsprojekt i Östra Finland. I motiveringarna betonades alla parters goda sätt att arbeta, de anställdas goda attityd och att arbeta för samma mål.